Denmark asylum: Law passed to allow offshore asylum centres